خرید ویلا

 • فروش ویلا در فریدون کنار،

  1. قابل معاوضه

  مازندران

  135 متر، 20 سال ساخت، 2 خواب، زمین با متراژ۴۱۸متر مربعی شکل بدون قنا...

  1. 1,720,000 تومان
  2. 700,000,000 تومان
 • فروش ویلا در اصفهان،سیمین

  اصفهان

  130 متر، 60 سال ساخت، 2 خواب، 250 متر زمین که طبقه اول 100 متر ساخت و چها...

  1. 1,600,000 تومان
  2. 400,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  160 متر، 1395 سال ساخت، 3 خواب، #کد632 نور ۴۰۰مترزمین،۱۶۰متربنا،سه خوا...

  1. تماس بگیرید
  2. 80,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  220 متر، 1395 سال ساخت، 4 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. 190,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  100 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. 85,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  130 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب، #کد634

  1. تماس بگیرید
  2. 40,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  140 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب، کد630

  1. تماس بگیرید
  2. 250,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  200 متر، 1395 سال ساخت، 4 خواب، کد 629

  1. تماس بگیرید
  2. 350,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  230 متر، 1395 سال ساخت، 3 خواب، کد638

  1. تماس بگیرید
  2. 100,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  130 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. 40,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  300 متر، 1395 سال ساخت، 4 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. 200,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  150 متر، 1395 سال ساخت، 3 خواب، کد640

  1. تماس بگیرید
  2. 65,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک
  2. قابل معاوضه

  مازندران

  130 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب، کد 641

  1. تماس بگیرید
  2. 45,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  140 متر، 1395 سال ساخت، 2 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. 45,000,000 تومان
 • فروش ویلا در نور،

  1. آژانس املاک

  مازندران

  140 متر، 1395 سال ساخت، 3 خواب،

  1. 200,000 تومان
  2. 80,000,000 تومان
 • فروش ویلا در خمینی شهر،خمینی شهر

  اصفهان

  180 متر، 34 سال ساخت، 5 خواب، 2واحدکاملامجزا 2درب ورودی 2خط تلفن 2کن...

  1. تماس بگیرید
  2. 210,000,000 تومان