خرید آپارتمان

 • فروش آپارتمان در خوی،

  آذربایجان غربی

  132 متر، 1 سال ساخت، 2 خواب،

  1. تماس بگیرید
  2. تماس بگیرید
 • فروش آپارتمان در ارومیه،شهرک ولیعصر

  آذربایجان غربی

  70 متر، 10 سال ساخت، 0 خواب، واحد تمیز 70 متری واقع در آپارتمان های ش...

  1. تماس بگیرید
  2. 80,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. قابل معاوضه

  آذربایجان غربی

  110 متر، 1 سال ساخت، 2 خواب، در صورت نبود پول نقد به صورت کامل با مق...

  1. تماس بگیرید
  2. 140,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در خوی،

  1. آژانس املاک

  آذربایجان غربی

  120 متر، 4 سال ساخت، 3 خواب، واحد مورد نظر در اذربایجان غربی شهرستا...

  1. تماس بگیرید
  2. 130,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در خوی،

  1. قابل معاوضه

  آذربایجان غربی

  100 متر، نوساز، 2 خواب، یک واحد از آپارتمان چهار طبقه در حال تک...

  1. 1,150,000 تومان
  2. 115,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،گلشهر

  1. قابل معاوضه

  آذربایجان غربی

  85 متر، 2 سال ساخت، 2 خواب، واحد 85 متر مفید، واقع در طبقه 12 آپارتما...

  1. تماس بگیرید
  2. 78,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،گمانخانه

  1. قابل معاوضه

  آذربایجان غربی

  85 متر، نوساز، 2 خواب، اپارتمان مهر محلی 17 گلمانخانه

  1. تماس بگیرید
  2. 55 تومان
 • فروش آپارتمان در خوی،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  90 متر، نوساز، 2 خواب، محل در خیابان صمدزاده ساختمان با تعدا...

  1. 1,460,000 تومان
  2. 132,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  82 متر، نوساز، 2 خواب، آپارتمان فوق بالاتر از 8شهریور روبروی ...

  1. 878,000 تومان
  2. 72,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه
  2. قابل معاوضه

  آذربایجان غربی

  500 متر، 2 سال ساخت، 6 خواب، ساختمان یا آپارتمان فوق در چهار طبقه د...

  1. 1,400,000 تومان
  2. 700,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  230 متر، نوساز، 3 خواب، آپارتمان به مساحت 230 متر مربع تک واحدی ...

  1. 2,600,000 تومان
  2. 598,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  95 متر، نوساز، 2 خواب، دارای امکانات آب برق گازپکیج رادیاتور...

  1. 1,100,000 تومان
  2. 105,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  100 متر، 7 سال ساخت، 2 خواب، سندآزاد مساحت 100متردوخوابه دوتراس ترا...

  1. 1,350,000 تومان
  2. 135,000,000 تومان
 • فروش آپارتمان در ارومیه،

  1. آگهی ویژه

  آذربایجان غربی

  87 متر، 3 سال ساخت، 2 خواب، واقع در گلشهر ٢از مسكن صدا سيماس دوكل ٤...

  1. 1,034,000 تومان
  2. 90,000,000 تومان